Conversor de pascal en otras unidades de presión

¿Qué desea convertir usted?

Valor

Dígitos significativos

Unidad

1 Pa =

Métrico

1.0000 Pa
1.0000*10-12 TPa
1.0000*10-9 GPa
0.10000 daPa
1,000.0 mPa
1,000,000 µPa
1.0000*109 nPa
1.0000*10-6 MPa
0.0010000 kPa
0.010000 hPa
Bar
1.0000*10-5 bar
1.0000*10-8 kbar
10.000 µbar
0.010000 mbar
10.000 Ba
0.0010000 pz

Americano y británico

Atmosférico

9.8692*10-6 atm
1.0197*10-5 at
1.0000*10-5 atü

Mercurio

0.0075006 torr
0.0075006 mmHg
7.5006*10-6 mHg
0.00075006 cmHg
0.0002953 inHg

Agua

0.10197 mmH2O
0.010197 cmH2O
0.00010197 mH2O
0.0040146 inH2O
comments powered by Disqus