Konvertering av Kubik mil

Hvad ønsker du å konvertere?arrow

Indskriv hvad du vil konvertere og tryk tilbage.
Eksempler:
 • Konverter 10 meter til alle lengdeenheter: 10 m
 • Konverter 70 °Fahrenheit til alle temperaturenheter: 70°F
 • Konverter 5 kilometer til centimeter: 5 km > cm
 • Konverter 70 °Fahrenheit til °Celsius 70 °F > °C

Eller velg en enhetsklasse:

 • Båndbredde

  Bit per sekund, Kilobit per sekund, Megabyte per sekund, Gigabyte per sekund, Kilobyte per minutt, ...

 • Datalagring

  Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

 • Elektrisk ladning

  Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Elementær latning, Ampere time, ...

 • Elektrisk ledeevne

  Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

 • Elektrisk modstand

  Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

 • Elektrisk strøm

  Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb per sekund, ...

 • Energi

  Joule, Elektronvolt, Kalorie, Britisk termisk enhet, Kilowatt time, ...

 • Fart

  Meter per sekund, Kilometer per sekund, Mil per sekund, Fod per sekund, Knob, ...

 • Induktans

  Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber per ampere, Abhenry, ...

 • Kapacitans

  Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

 • Kreft

  Watt, Kilowatt, Målt hestekreft, Britisk termisk enhet per time, Fod-Pund kreft per sekund, ...

 • Lengde

  Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhet, Lysår, ...

 • Magnetfelt

  Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber per kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell per kvadratmeter, ...

 • Magnetfelt intensitet

  Ampere per meter, Mikroampere per meter, Milliampere per meter, Örsted, Gilbert per meter, ...

 • Magnetisk flux

  Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

 • Masse/Vekt

  Kilogram, Måling ton, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Morsom, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

 • Massefylde

  Kilogram per kubikmeter, Miligram per kubikmeter, Gram per kubikcentimeter, Ounce per kubik-inch, Pund per kubik-fod, ...

 • Massestrømnings hastighet

  Kilogram per sekund, Mätning ton per time, Langt ton per uke, Pund per sekund, Kort ton per time, ...

 • Moment

  Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kreft, Inch unse kreft, Dyne-meter, ...

 • Område

  Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

 • Radioaktivt prober kaste

  Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

 • Styrke

  Newton, Dyne, Kilopond, Pund kreft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

 • Temperatur

  Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader Réaumur, Grader Rankine, Grader Rømer, Grader Delisle, ...

 • Tid

  Sekund, Minut, Time, Dag, Uke, Måned (31 dage), SI år, Millisekund, ...

 • Tilsvarende dosis

  Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule per kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

 • Trykk

  Pascal, Bar, Torr, Millimeter av mercury, Millimeter av vatten, Inch av mercury, Inch av vann, ...

 • Vinkel

  Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Kvadrant, ...

 • Volume

  Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Salt skje, Kop, ...

 • Volumenstrøm

  Kubik per sekund, Liter per minut, US-gallons per minutt, ...

Metric

4,1682*1012 l
4,1682*1013 dl
4,1682*1014 cl
4 168 200 Ml
4,1682*1011 dal
4,1682*109 kl
4,1682*1010 hl
4,1682*1015 ml
4,1682*1018 µl
4,1682*109
4 168 200 dam³
4 168,2 hm³
4,1682 km³
4,1682*1012 dm³
4,1682*1015 cm³
4,1682*1018 mm³

Amerikansk og Britisk

2,5436*1014 in³
1,472*1011 ft³
5 451 800 000 yd³
1,0000 mi³

Imperia/Britisk væske

7,0416*1016
3,5208*1015
1,1736*1015
1,467*1014
29 340 000 000 000
7,335*1012
3,6675*1012
916 870 000 000
26 196 000 000

Imperia/Britisk tør

393 960 000 000
3,1517*1012
9,8491*1010

US væske

4,4045*1012
6,7653*1016
1,1275*1015
1,4094*1014
35 236 000 000 000
17 618 000 000 000
8,8089*1012
1,1011*1012
35 520 000 000
26 217 000 000

US tør

7 570 100 000 000
3,7851*1012
946 260 000 000
473 130 000 000
118 280 000 000

Japanese

2,3106*1014
2,3106*1013
2,3106*1012
To
2,3106*1011
2,3106*1010

Kjøkken (Engelsk og metrisk)

3,3345*1015
8,3364*1014
4,1682*1014
2,7788*1014
2,2005*1013
Kop
14 670 000 000 000

Kjøkken (Amerikansk)

3,3826*1015
8,4566*1014
2,8189*1014
23 490 000 000 000
Kop
17 618 000 000 000

Kjøkken (Australskt)

8,3364*1014
2,0841*1014
comments powered by Disqus