Konvertera Mikroliter

Vad vilja du konvertera?arrow

Skriv in vad du vill konvertera.
Eksempel:
 • Konvetera 10 meter till alla længdeenheder: 10 m
 • Konvetera 70 °Fahrenheit till alla temperaturenheter: 70°F
 • Konvetera 5 kilometer till centimeter: 5 km > cm
 • Konvetera 70 °Fahrenheit till °Celsius: 70 °F > °C

Eller välj en enhet klass:

 • Bandbredd

  Bit per sekund, Kilobit per sekund, Megabyte per sekund, Gigabyte per sekund, Kilobyte per minut, ...

 • Computer lagring

  Bit, Kilobit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, ...

 • Ekvivalent dosis

  Sievert, Nanosievert, Mikrosievert, Joule per kilogram, Rem, Mikrorem, Millirem, ...

 • Elektrisk ladning

  Coulomb, Franklin, Abcoulomb, Statcoulomb, Elementær ladning, Ampere time, ...

 • Elektrisk ledeevne

  Siemens, Mho, Ampere pr volt, ...

 • Elektrisk modstand

  Ohm, Picoohm, Nanoohm, Mikroohm, Abohm, Volt pr ampere, ...

 • Elektrisk ström

  Ampere, Picoampere, Nanoampere, Mikorampere, Abampere, Coulomb per sekund, ...

 • Energi

  Joule, Elektronvolt, Kalori, Brittiskt termisk enhet, Kilowatt timme, ...

 • Hastighet

  Meter per sekund, Kilometer per sekund, Mil per sekund, Fod per sekund, Knob, ...

 • Induktans

  Henry, Mikrohenry, Millihenry, Kilohenry, Weber per ampere, Abhenry, ...

 • Kapacitans

  Farad, Mikrofarad, Nanofarad, Picofarad, Intfarad, Abfarad, Statfarad, ...

 • Kraft

  Watt, Kilowatt, Målt hästkraft, Brittiskt termisk enhet per timme, Fod-Pund kraft per sekund, ...

 • Längd

  Meter, Kilometer, Angstrom, Yard, Mil, Inch, Astronomisk enhet, Lysår, ...

 • Magnetfelt

  Tesla, Picotesla, Nanotesla, Weber per kvadratcentimeter, Gauss, Gamma, Maxwell per kvadratmeter, ...

 • Magnetfelt intensitet

  Ampere per meter, Mikroampere per meter, Milliampere per meter, Örsted, Gilbert per meter, ...

 • Magnetisk flux

  Weber, Maxwell, Magnetisk flux quantum, Tesla kvadratmeter, Gauss kvadratmeter, ...

 • Masse/Vikt

  Kilogram, Metric ton, Unse, Pund, Sten, Karat, Pund, Kul, Momme, Hyakume, Candareen, Tael, ...

 • Massefylde

  Kilogram per kubikmeter, Miligram per kubikmeter, Gram per kubikcentimeter, Ounce per kubik-inch, Pund per kubik-fod, ...

 • Masseströmningshastighet

  Kilogram per sekund, Mätning ton per timme, Langt ton per vecka, Pund per sekund, Kort ton per timme, ...

 • Moment

  Newton meter, Kilonewton meter, Millinewton meter, Meter kilogram kraft, Inch unse kraft, Dyne-meter, ...

 • Område

  Kvadratmeter, Hektar, Are, Kvadratfod, Acre, Kvadrat inch, ...

 • Radioaktivt sönderfald

  Becquerel, Curie, Rutherford, Disintegrationer pr sekund, ...

 • Styrke

  Newton, Dyne, Kilopond, Pund kraft, Poundal, Kilonewton, Decanewton, Pond, ...

 • Temperatur

  Grader Celsius, Kelvin, Grader Fahrenheit, Grader Réaumur, Grader Rankine, Grader Rømer, Grader Delisle, ...

 • Tid

  Sekund, Minut, Timme, Dag, Vecka, Månad (31 dage), SI år, Millisekund, ...

 • Tryck

  Pascal, Bar, Torr, Millimeter av kvicksilver, Millimeter av vatten, Inch av kvicksilver, Inch av vatten, ...

 • Vinkel

  Grad, Radian, Bueminut, Buesekund, Grad, Kantet mil (NATO), Point, Quadrant, ...

 • Volume

  Kubikmeter, Liter, Milliliter, Kubikcentimeter, Kubik fod, Gallon, Pint, Minim, Sahku, Salt sked, Kopp, ...

 • Volumenström

  Kubik per sekund, Liter per minut, US-gallons per minut, ...

Metrisk

1,0000*10-6 l
1,0000*10-5 dl
0,00010000 cl
1,0000*10-12 Ml
1,0000*10-7 dal
1,0000*10-9 kl
1,0000*10-8 hl
0,0010000 ml
1,0000 µl
1,0000*10-9
1,0000*10-12 dam³
1,0000*10-15 hm³
1,0000*10-18 km³
1,0000*10-6 dm³
0,0010000 cm³
1,0000 mm³

Amerikanskt og Brittiskt

6,1024*10-5 in³
3,5315*10-8 ft³
1,308*10-9 yd³
2,3991*10-19 mi³

Imperia/Brittiskt vätska

0,016894
0,00084468
0,00028156
3,5195*10-5
7,039*10-6
1,7598*10-6
8,7988*10-7
2,1997*10-7
6,2848*10-9

Imperia/Brittiskt tør

9,4517*10-8
7,5614*10-7
2,3629*10-8

US vätska

1,0567*10-6
0,016231
0,00027051
3,3814*10-5
8,4535*10-6
4,2268*10-6
2,1134*10-6
2,6417*10-7
8,5217*10-9
6,2898*10-9

US tør

1,8162*10-6
9,0808*10-7
2,2702*10-7
1,1351*10-7
2,8378*10-8

Japanska

5,5435*10-5
5,5435*10-6
5,5435*10-7
To
5,5435*10-8
5,5435*10-9

Kök (Engelska og metrisk)

0,00080000
0,00020000
0,00010000
6,6667*10-5
5,2793*10-6
3,5195*10-6

Kök (Amerikanskt)

0,00081154
0,00020288
6,7628*10-5
5,6357*10-6
4,2268*10-6

Kök (Australskt)

0,00020000
5,0000*10-5
comments powered by Disqus